Utbildning

Vi erbjuder säkerhetsutbildning mot svinn och bedrägeri för personal som arbetar i butiksmiljö, HRL samt personskydd. Kontakta oss så berättar vi mer.

Säkerhetsutbildning mot svinn och bedrägeri

Motiverad personal sänker svinn. Personalen är alltid den viktigaste delen i butiken för att förhindra snatteri och stölder. Det kundrelaterade svinnet minskar därför när personalen får en grundläggande utbildning i svinn och bedrägeri.
Utbildningens målsättning
 • Öka säkerhetstänkandet hos personalen
 • Ökade kunskaper i ämnena svinn och bedrägeri
 • Kunskap om rättigheter och skyldigheter
Utbildningens omfattning
 • Externt svinn
 • Internt svinn
 • Bedrägeri
 • Rättigheter och skyldigheter

HLR

Vi erbjuder vuxen HLR utbildning med hjärtstartare. Våra instruktörer är licensierad genom Svenska HLR rådet, www.hlr.nuAtt ha utbildning inom HLR och hjärtstartare kan rädda liv.
Den enda behandling som är effektiv mot hjärtstopp är hjärt- lungräddning (HLR) och en strömstöt från en hjärtstartare. Genom 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar pumpas det syresatta blodet runt i kroppen. Med en tidig stöt från hjärtstartaren bryts det elektriska kaos som orsakar hjärtstoppet. Alla kan lära sig hjärt-lungräddning och använda en hjärtstartare. 
Dagens hjärtstartare är mycket enkla att använda och kan användas av alla. De ger talade instruktioner till användaren hur man ska göra och man kan inte avge en stöt om det inte är nödvändigt. Läs våra rekommendationer om hjärtstartare i Sverige.

Personskydd

Vi arbetar med att hjälpa företag att minimera skaderiskerna samt att bli riskmedvetna innan en händelse sker. Vi har mångårig erfarenhet med säkerhetsarbete och har genomgått utbildning med Jim Wagner.

Utbildningen utgår ifrån RBPP (Reality Based Personal Protection) som kommer från USA och är utformat av Jim Wagner, som har en mångfacetterad erfarenhet inom säkerhetsbranschen. 

Innan utbildningens start  lägger vi upp en kursplan så utbildningens syfte och mål passar ert företag.

På denna kurs lär man sig grunderna i taktiskt självförsvar, hur ni ska tänka, agera och känna en trygghet i ert yrke. 

Kursplanerna är skräddarsydda efter era behov och efterfrågan. Utbildningarna kan förläggas till några timmar på en dag eller upp till flera tillfällen beroende på vilka delar man väljer att gå.

Alla utbildningar är nödvärnsbaserad träning som faller inom ramen för nödvärn BrB 24 i Lagstiftningen.

 • Taktiskt självskydd – utbildning med bland annat riskanalys, press och stress, scenario baserade övningar.
 • Råntaktik – utbildning med en basdel samt en övningsdel i råntaktik.
 • Överlev knivattentat – utbildning med fokus på praktiska övningar samt scenario baserade övningar.
 • Överlev terrorattentat – utbildning som syftar till att bli mer riskmedveten om sin omgivning, kännetecken,  placeringar i buss, tåg, flygplan samt agerande vid ett attentat m.m.
 • Markkamp – kan vara att krypa och söka skydd, ta sig bort från hot, att ta sig bort från ett överfall där man hamnat på marken.
 • Överlev brott – utbildning i att förebygga ett brott, hur agerar man om man blir förföljd, bli ett ”hard target”, m.m.