Specialtjänster

Vi erbjuder specialtjänsterna Säkerhetschaufför och Säkerhetschef. Tjänsterna kan anpassas efter era önskemål och behov, kontakta oss för mer information.

Säkerhetschaufför

Presec tillgodoser och kompletterar ert företag med direktionsbil där bedömningen är att vanliga transportmedel håller för låg säkerhetsnivå. Vi utför uppdragen i enlighet med era önskemål och behov.

Ni får alltid ett professionellt bemötande där säkerhet, kvalitet och integritet är i fokus. Chauffören är utbildad i skyddsförarteknik för att kunna hantera bilen i olika situationer. Vi erbjuder trygg person- eller föremålstransport där en hög säkerhetsnivå krävs.

Vi är flexibla och utför transporten efter era behov – vi transporterar personer, information och föremål. Detta ingår alltid i tjänsten:

 • Full sekretess vid transporterna
 • Specialutbildad säkerhetschaufför med erfarenhet av personskydd
 • Mångårig erfarenhet inom bevakningsbranschen och som yrkeschaufför
 • Sjukvårdsutrustad bil

Säkerhetschef

Är Ni ett mindre företag som har behov av att någon ”tar tag” i säkerhetsfrågorna, men har inte kunskap eller ekonomiska resurser för att ha en säkerhetsansvarig anställd?

Då kan alternativet vara att ta hjälp externt och anlita vår säkerhetschef från Presec. Vi har lång erfarenhet inom bevakningsbranschens olika områden, och kan bistå med kunskap för att se till att arbetet blir utfört.

Nedan följer några exempel där vi kan vara behjälpliga:

 • Riskhantering
 • Omvärldsbevakning
 • Behjälplig vid interna och externa oegentligheter
 • Rådgivning
 • Skyddsåtgärder
 • Kontakter med myndigheter
 • Säkerhetsutrustning
 • Medverkan i projekt

Evenemangssäkerhet

Vi kan vara en stödfunktion till Er egen säkerhetsorganisation eller vara ansvariga under hela processen, från grovplanering till efterarbetet med utvärdering.

För oss handlar evenemangsäkerhet om att vara med och leverera en upplevelse där säkerhet och trygghet är det fundamentala. Tillsammans med arrangören gör vi en översyn av arrangemangets utformning med åtgärdsförslag.

Vi hjälper till med

 • Planering
 • Ledning
 • Riskhantering
 • Tillstånd
 • Beredskapsplan, nödplan
 • Samverkan
 • Brandskydd
 • Artistsäkerhet
 • Sjukvård
 • Utbildning