Säkerhetstjänster

Här presenteras vårt utbud av säkerhetstjänster inom handel, stationär säkerhet och ordningshållning. De flesta tjänster kan anpassas efter era önskemål och behov.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Civil väktare

Denna tjänst syftar till att förhindra och förebygga snatteri, stöld och svinn i butiksmiljö. Tjänsten utförs av civil personal som uppträder som vanliga kunder. Vid eventuellt brott ingriper den civila väktaren och tillkallar sedan polis.

Tjänsten syftar till att förhindra och ingripa vid snatterier, stöld och skadegörelse i butiken. Ni får på detta sätt även en uppfattning om svinnets omfattning i butiken. De civila väktarna observerar särskilt utsatta avdelningar där det finns stöldbegärliga varor och ger förslag på eventuella justeringar i exponeringen som kan förhindra att dessa varor försvinner.

  • Om grund för gripande föreligger kan butikskontrollanten gripa den misstänkte för att sedan tillkalla polis.
  • Vid alla ingripanden görs en polisanmälan med en detaljerad beskrivning över händelseförloppet.
  • Butikskontrollanten arbetar på ett sätt som inte väcker misstanke eller avslöjar uppdraget.
Butikskontroll omfattar bland annat:
  • Ingripande mot stölder och svinn i butik
  • Förebygga svinn genom observation av problemområden i butiksmiljön, och förslag till förändringar i denna
  • Rapportera eventuellt brott till polis genom tillgreppsanmälan

Uniformerad väktare

Det är viktigt för oss att kunna ge våra kunder en heltäckande service. Våra uniformerade väktare agerar som en butiksvärd och svarar på frågor om den butik, varuhus eller köpcenter som denne arbetar i. Samtidigt är väktaren behjälplig vid säkerhetsproblem som kan uppstå.

För oss är det viktigt att skapa en välkomnande och trygg arbetsmiljö för dig och dina medarbetare. Samtidigt som era besökare får samma trygghet. Vi lägger stor vikt vid ett professionellt och serviceinriktat bemötande.

Välkommen att höra av dig, så hjälper vi till med en säkerhetslösning som passar er verksamhet.

Stationär säkerhet

Stationär väktare

En stationär väktare har ett begränsat och uttalat bevakningsområde, inom vilket han/hon tjänstgör.

Exempel på stationära uppdrag kan vara säkerhetsreceptionister, portuppdrag vid industrianläggningar, butiksvärdar vid köpcentrum, väktare vid centralstationer eller byggprojekt, samt andra platser där väktarens operativa område är begränsat. En stationär väktares tjänstgöring skiljer sig därmed från rondverksamhet, som opererar över flera områden.

Ordningshållning

Ordningsvakter

Vi tillhandahåller ordningsvakter i Östergötlands län. Våra ordningsvakter är utbildade och förordnade av länspolismyndigheten för att utöva ordningshållning på särskilda platser såsom t.ex. centrumanläggningar, offentliga tillställningar och platser med alkoholservering.

I sina respektive förordnandeområden lyder ordningsvakten direkt under Polisen och har även vissa polisiära befogenheter. Bland dessa återfinns till exempel möjligheten att avvisa, avlägsna eller omhänderta ordningsstörande eller berusade personer.