Kontrolltjänster

Här presenteras vårt utbud av kontrolltjänster. De flesta tjänster kan anpassas efter era önskemål och behov. Kontakta oss så berättar vi mer.

Bar- och restaurangkontroll

Kontrollen utförs i syfte att minimera det interna svinnet samt för att hålla en hög säkerhetsnivå för medarbetare och gäster. Tjänsten skräddarsys efter era önskemål och behov.

Tjänsten är inriktad på kontroll av personalens ärlighet vid kassaregistrering.
Tjänsten utförs av två stycken kontrollanter. Kontrollanterna uppträder som vanliga gäster i bar och/eller restaurang. Man följer noga försäljningen och noterar händelser som föranleder misstanke om oegentligheter.

Punkter som kontrolleras:
 • Kassarutiner
 • Personal
 • Ordningsfrågor

Hotellkontroll

Denna tjänst syftar till att göra en översyn av hotellets aktuella status. Tjänsten kan skräddarsys efter era önskemål och behov.

Tjänsten utföres i normalfall av två kontrollanter med en övernattning. Här kontrolleras kvalitet på service, personal och rutiner. Hotellet får en opartisk bedömning från bokning till utcheckning och allt däremellan. Efter kontrollen får kunden en avstämning på hur verksamheten fungerar och vilka förbättringspunkter som finns.

Punkter som kontrolleras:
 • Bokningsmoment
 • Exteriört
 • Lobby
 • Reception
 • Terrasser
 • Trapphus, hissar och korridorer
 • Hotellrum
 • Toaletter

Kvalitets- och försäljningskontroll

Tjänsten utföres med syfte att kontrollera kvalitén på restaurang och personal.
Tjänsten skräddarsys efter kundens önskemål och behov.

Tjänsten utföres i normalfall av två kontrollanter. Kontrollanterna uppträder som vanliga gäster i bar och/eller restaurang. Kontrollanterna noterar kontinuerligt service, personals uppträdande, städning, utbud av sortiment, kontroll av entréavgifter mm.

Punkter som kontrolleras:
 • Telefonbokning
 • Exteriört
 • Atmosfären i restaurangen
 • Dekor/möbler
 • Städning restaurang
 • Städning toaletter
 • Personal
 • Baren

Leveranskontroll

Kontrollen utförs vid varuintag och lastbryggor, men kan också utföras på andra bestämda platser. Väktarens uppgift är att kontrollera godset mot följesedlar och se till att varorna levererats i oskadat skick.

Ofta tar företag emot stora mängder gods där leverantören även har ansvar för varor som skall i retur. Detta ger utrymme för felräkning och ibland även kalkylerad felräkning. Vi rapporterar efter hur verkligheten ser ut på ert företag.

Utpasseringskontroll

Kontrollen syftar till att höja medvetenheten hos varje anställd. Med en kontroll förmedlar ett företag att regler är till för att följas.

De anställda ges möjlighet att visa upp väska, samt styrka eventuella personalköp med kvitton eller utförelsebevis. Vår personal utför kontrollen informativt och omdömesgillt. Allt för att personalen inte ska känna obehag i samband med kontrollen.